Chronology

1980 - Born in Kanagawa

2003 - Tokyo Visual Art graduation

2003-2004 - Gallery Niepce

2008-2011 - TOTEM POLE PHOTO GALLERY

Selected Publications

2009 - "Family" self publish
2010.10 - "MATSURI" ZEN FOTO GALLERY
2011.07 - "Saisei No.1" saisei editorial office
2012.02 - "Saisei No.2" saisei editorial office
2012.04 - "ELEMENT" field
2013.05 - "Climate" self publish
2015.06 - "Seisorenkan" ZEN FOTO GALLERY

Selected Solo Exhibitions

2003.06 - "Ariadne" Gallery Niepce / Tokyo
2003.10 - "Poison hidden rather than exposed altogether" Gallery Niepce / Tokyo
2003.12 - "I can fly" Gallery Niepce / Tokyo
2004.04 - "Iris pathos" Gallery Niepce / Tokyo
2004.09 - "The sun of solitary bird" Gallery Niepce / Tokyo
2005.04 - "Fenomeno" Luny Frog / Aomori
2005.05 - "Phantom was seen" Luny Frog / Aomori
2005.07 - "LLBY" Luny Frog / Aomori
2006.07 - "Enkannisakaru" Gallery Niepce / Tokyo
2007.07 - "Proof of foolishness" LOTUS ROOT GALLERY / Tokyo
2008.01 - "Distant view vol,1 Heat which arises from the ground" TOTEM POLE PHOTO GALLERY / Tokyo
2008.05 - "Sphere"  Visual Arts Gallery Osaka / Osaka
2008.06 - "Sphere" KONICA MINOLTA PLAZA / Tokyo
2008.06 - "Distant view vol,2 LICHT" TOTEM POLE PHOTO GALLERY / Tokyo
2008.08 - "Sphere" Daizouji temple・Yuimadou / Kanagawa
2008.10 - "Distant view vol,3 SpiritLine" TOTEM POLE PHOTO GALLERY / Tokyo
2009.03 - "Distant view vol,4 Or as a thing visible" TOTEM POLE PHOTO GALLERY / Tokyo
2009.07 - "Sphere" TOTEM POLE PHOTO GALLERY / Tokyo
2009.08 - "Panoramic view / ATLAS" Daizouji temple・Yuimadou / Kanagawa
2009.11 - "Family" TOTEM POLE PHOTO GALLERY / Tokyo
2010.03 - "Sphere" TOTEM POLE PHOTO GALLERY / Tokyo
2010.05 - "What was in the destination" Rocket Cafe / Tokyo
2010.09 - "Ginga" TOTEM POLE PHOTO GALLERY / Tokyo
2010.11 - "Sphere" SO BOOKS / Tokyo
2010.12 - "MATSURI" ZEN FOTO GALLERY / Beijing
2011.03 - "08 EAST" TOTEM POLE PHOTO GALLERY / Tokyo
2011.07 - "portraits" TAP Gallery / Tokyo
2011.12 - "snap08-11" TOTEM POLE PHOTO GALLERY / Tokyo
2012.07 - "Sphere : curator Masahiro Amano" Gakei Gimlet / Kyoto
2015.06 - "Seisorenkan" ZEN FOTO GALLERY / Tokyo

Selected Group Exhibitions

2002.02 - "Ryouri and Utsuwa?" Photo space koyo / Tokyo
2002.04 - "Konisimika" Photo space koyo / Tokyo
2003.11 - "Kukan" espace a gogo / Tokyo
2004.06 - "Shifukunotoki / Atsuko Fukui" Gallery Niepce / Tokyo
2005.06 - "Hoshiippainoberuto / Noriko Sasaki" Luny Frog / Aomori
2008.03 - "Marathon" TOTEM POLE PHOTO GALLERY / Tokyo
2009.06 - "Opera" TOTEM POLE PHOTO GALLERY / Tokyo
2010.02 - "Opera in Kyoto" Shin-bi shop / Kyoto
2010.06 - "Shinjuku × TPPG" TOTEM POLE PHOTO GALLERY / Tokyo
2010.07 - "The Historic Future 6.24 Nara / Shuhei Katsura" TOTEM POLE PHOTO GALLERY / Tokyo
2010.08 - "Jorju" Daizouji temple Yuimadou / Kanagawa
2010.10 - "MATSURI / Kowa Ikeuchi・Seiryu Inoue・Issei Suda : curator Mark Pearson" ZEN FOTO GALLERY / Tokyo
2010.11 - "Spicilegium Amicitiae / Yainnokai : curator Hitoshi Ishii" TOTEM POLE PHOTO GALLERY / Tokyo
2011.01 - "2011 × TPPG" TOTEM POLE PHOTO GALLERY / Tokyo
2011.02 - "Spicilegium Amicitiae / Yainnokai : curator Hitoshi Ishii" TOTEM POLE PHOTO GALLERY / Tokyo
2011.05 - "The Pencil of Light : curator Miho Odaka" EMON PHOTO GALLERY / Tokyo
2011.05 - "The Historic Future 4.16 Hatsushima / Tomoko Fukuzoe" TOTEM POLE PHOTO GALLERY / Tokyo
2011.06 - "The Historic Future 5.5 Ome / Arimoto・Sekiguchi・Hiruma・Fukuyama" TOTEM POLE PHOTO GALLERY / Tokyo
2011.07 - "The Historic Future 1.4 Koyasan / Yosuke Minato" TOTEM POLE PHOTO GALLERY / Tokyo
2011.08 - "The Historic Future 8.4 Yokohama / Sho Niiro" Daizouji temple・Yuimadou / Kanagawa
2011.10 - "The Historic Future 7.18 Ikebukuro→Shinjuku / Kenji Kitamura" TOTEM POLE PHOTO GALLERY / Tokyo
2011.10 - "The Historic Future 8.28 Manazuru / Asako Saito" TOTEM POLE PHOTO GALLERY / Tokyo
2011.10 - "The Historic Future 7.23 Kawasaki / Eimei Watanabe" TOTEM POLE PHOTO GALLERY / Tokyo
2011.10 - "The Historic Future 8.30 Misaki / Tsuneo Yamashita" TOTEM POLE PHOTO GALLERY / Tokyo
2011.10 - "Discovery of from Niigata and Japan archeologie 1865-2011 of an image and memory : curator Hitoshi Ishii" The Paris international university city and the Japan Pavilion / France
2011.11 - "The Historic Future 10.26 Tsuruhashi / Seiji Kumagai" TOTEM POLE PHOTO GALLERY / Tokyo
2012.04 - "Gimlet Cross : curator Masahiro Amano" Gakei Gimlet / Kyoto
2012.09 - "Watashitachiha Shashinde Miraini Naniwonokoseruka? : curator Hitoshi Ishii" Sakyukan / Niigata
2013.08 "Landscape of Particle / Yusuke Tomonaga : curator Hitoshi Ishii" EYA / Niigata
2013.10 "mujikobo contemporary × gimlet contemporary" mujikobo / Kanagawa
2013.11 "Eizo2013 : curator Kinichi Obinata" setagata art museum / Tokyo

Gallery Exhibitions

Publications & Prints

Related News / Blog